Phát lại đá gà PO1 ngày 09-07-2024 – Tổng hợp các trận đấu hay nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu PO1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu PO1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu PO1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu PO1

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu PO1