Phát lại đá gà PO1 ngày 04-07-2024 – Tổng hợp các trận đấu hay nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu PO1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu PO1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu PO1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu PO1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu PO1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1